کمبینات

این دستگاه مرکب ،قادر به انجام عملیات خاک ورزی و کاشت به طور همزمان می باشد .بخش خاک ورز دستگاه که به تنهایی نیز قابل استفاده است شامل دو قسمت اصلی سیکلوتیلر (قسمت جلو دستگاه که با تیغه های عمودی و حرکت چرخشی درخاک،کلوخ ها راخرد کرده و عملیات خاک ورزی را بدون زیرو رو کردن خاک انجام می دهد) و پکرولر (غلطک) می باشد. ماله ای بین دو بخش مذکور وجود دارد که تکمیل کننده کار سیکلو تیلر بوده و عمل تسطیح خاک را به طور یکنواخت انجام می دهد . مجموعه بخش خاک ورز عمل هم زدن خاک، خردکردن کلوخ، تسطیح و فشردن سطحی خاک را انجام داده و بستر مناسبی را با حفظ رطوبت خاک فراهم می کند.

بخش کارنده دستگاه که با سیستم پنوماتیک (ازنوع دمشی) کارمی کند قادراست بذوری همچون گندم ،جو،سویا ، یونجه ،کلزا،شبدرو ....را به صورت خطی و یکنواخت بکارد. واحدهای کاشت دارای شیاربازکن های تک دیسکی بوده که مناسب شرایط اقلیمی کشور می باشند ،هرچند دستگاه می تواند به شیار باز کن کفشکی نیز مجهز شود.

بدون شک استفاده از این دستگاه به منزله صرفه جویی دروقت ،بذر (به عنوان یکی از شایع ترین معضلات کشاورزی)،سوخت ودرنهایت کاهش هزینه های تولید می تواند کشاورز ایرانی رایاری دهد تا ضمن حداقل آسیب به محیط کشت با به عملکرد مطلوبی دست یابد.

تنظیمات دقیق و ساده دستگاه این امکان را به وجود آورده تا هر کاربری پس از آموزش اولیه بتواند حداکثر استفاده مفید را کسب نماید.

فواید استفاده از کمبینات

1-  کاهش انرژی مکانیکی و کار موردنیاز

2-صرفه جویی دروقت ،هزینه و مصرف بذر

3-به حداقل رسانیدن تعداد دفعات رفت و برگشت برروی خاک

4-ذخیره رطوبت و کاهش شدت فرسایش خاک

5- دستیابی به میزان معینی نرمی ،پوکی ، اختلاط و تثبیت دوباره خاک

6-اجرا صرف عملیات مورد نیاز جهت به حد مطلوب رسانیدن شرایط خاک برای منطقه خاص از مزرعه

 منبع بخشی از مطالب:

http://www.agricmmk.blogfa.com/post-210.aspx

 

کمبینات گاسپاردو

/ 0 نظر / 201 بازدید