# لندلولر

آشنایی اولیه با ادوات کشاورزی

  --------------------------------------------------------------------------------     گاو آهن برگرداندار سوار شونده   موارد کاربرد:   برای شخم خاکهای سنگین و نیمه سنگین به عنوان یک وسیله خاک ورزی اولیه مشخصات ویژه: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 157 بازدید