تسطیح لیزری اراضی

تسطیح لیزری

Laser Land Leveling

L A S E R

LightAmplification by StimulatedEmission of Radiation

 

به معنای تقویت نور توسط تشعشع برانگیخته شده یا به عبارت دیگر تقویت نور توسط گسیل القایی تابش می باشد .

 

ویژگی های مهم نور لیزر : 

1 . شدت زیاد

2 . حرکت در مسیر مستقیم

3 . همدوسی ( واگرائی کم )

4 . تکفامی ( تک رنگی )

نور لیزر دارای دقت و سرعت بالاست به همین دلیل خطا یا انحراف آن بسیار کم که در فواصل کوتاه محاسبه نمیشود.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

بزودی این قسمت تکمیل خواهد شد. 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید