راستاکشت داراب
شرکت مکانیزاسیون کشاورزی
بازدید : مرتبه
تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۳٠

 سیکلو تیلر (کلوخ شکن)

اهمیت حفظ ساختمان و رطوبت خاک ونیز بالابردن سطح کیفیت آن همچنین ایجاد یکنواختی درعملیات بستر سازی از جمله عواملی هستند که استفاده از سیکلوتیلرها را موجب می شوند.

دراین راستا را می توان سیکلو تیلر های ساخت کوهن فرانسه (ماشین برزگر همدان) و آمازون و گاسپاردو را که در ایران موجود می باشند نام برد. این دستگاه ها همچنین در مقیاس وسیع توسط شرکت راستا کشت جهت انجام خدمات مکانیزاسیون کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.ادامه مطلب...
ارسال توسط صمدخانی